Svečana pionirska zaobljuba

Pred pionirsko zastavo obljubljam, da se bom marljivo in vztrajno učil. S svojim znanjem in pridnostjo želim zdaj in ko odrastem koristiti naši domovini in vsem njenim delavnim ljudem.

Obljubljam, da bom zvest tovariš in dober človek. Vse moje delo in ravnanje naj pokažeta, da sem vreden otrok svojega ljudstva in vreden član velike družine narodov, ki hočejo po poti napredka, pravice in miru.

Častno pionirsko zapriseči ni mačji kašelj, saj je pionir:


P = pošten
I = iskren
O = olikan
N = neustrašen
I = iznajdljiv
R = radodarenHOME